วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การกล่าวเชิงสรุปด้วย must และ can't


การกล่าวเชิงสรุปด้วย must และ can't
เราใช้ must ในการกล่าวเชิงสรุป เช่น
Podjamarn has a huge house and many cars.
So she must be rich.
แต่ถ้าเป็นรูปแบบปฏิเสธเราจะใช้ can't เช่น
Takky never do anything.
So he can't be tried !

รูปแบบการใช้ที่บอกไปด้านบนจะใช้ต่อเมื่อเราแน่ใจ (เนื่องจากมันเป็นเหตุเป็นผลกัน)
แต่ในกรณีที่เราไม่ค่อยแน่ใจมาก เราจะใช้ could
เช่น
Hey look at that guy overthere , Do you think he is japanese ?
- Yes , he could be. (I'm not sure)

ไม่มีความคิดเห็น: