วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551

Can กับ be able to

Can กับ be able to
ถ้าพูดถึงเรื่องความสามารถแล้วล่ะก็ ในภาษาอังกฤษ เราคงใช้คำว่า "can" กันเป็นพื้นฐาน
เช่น i can do this , i can do that
แต่ถ้าจะพูดถึง สิ่งที่จะสามารถทำในอนาคตได้นั้น เราจะใช้ can นั้นหรือ ?
ถ้าใช้มันก็จะเป็น ...
i will can do this
แปลกไหม ? (ต้องตอบว่าแปลกนะ)
อืม เค้าเลยใช้ be able to มาแทน
ก็เลยกลายเป็น i'll be able to do this, i'll be able to do that
แล้วถ้าพูดถึงเรื่องอดีตหล่ะ ?
เราก็สามารถใช้ได้ could และ was/were able to ได้
แต่มันจะมีความหมายต่างกันนึดนึงในประโยคบอกเล่าตรงที่
could เนี่ยจะใช้บอกความหมายของความสามารถทั่วๆ ไปในอดีต (เป็นช่วงเวลา)
แต่ was/were able to จะบอกถึงความสามารถ ณ จุดเวลานึง ๆ เช่น
i could play snooker very well when i was young.
i was able to meet her after work yesterday.

ไม่มีความคิดเห็น: