วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การใช้ have to & must

have to & must
have to กับ must มีความหมายที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน
ซึ่งก็คือ "จำเป็นต้อง"
แต่ must จะมีความหมายที่ค่อนข้างแข็งกว่า have to
- have to นั้น เราไม่มีเขียนในรูปสั้นๆ
เช่น I've to do this.
- ในรูปอดีตนั้น เราจะไม่ใช้ must กัน ถ้าพูดถึงสิ่งที่ต้องทำในอดีตนั้นเราจะใช้แต่ had to
Did you have to do this ?
Did you must do this ?

ไม่มีความคิดเห็น: