วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การใช้ If กับ When

วันนี้ A&Y สรรหาประโยคภาษาอังกฤษ แบบรื้อฟื้นความจำกันสักนิด เริ่มตั้งแต่ Grammar ก่อนเลยนะครับ
Grammar
การใช้ If กับ When
I will buy a new computer when i get bonus. (1)
I will buy a new computer if i get bonus. (2)
2 ประโยคข้างบนต่างกันโดยที่
(1) นั่นหมายความว่า ฉันได้โบนัสแน่ ๆ แล้วเมื่อได้ก็จะซื้อคอมใหม่
(2) นั่นหมายความว่า อาจจะได้หรือไม่ได้โบนัส ก็ได้ แต่ถ้าได้อ่ะนะ ซื้อคอมใหม่
การใช้ About to
เราใช้ V to be + about to + Verb สำหรับ การกระทำหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อันใกล้นี้ เช่น
Hey ! look at the sky . It is about to rain.
Hurry, the train is about to leave.
You are about to get a problem.

ไม่มีความคิดเห็น: