วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551

a few , few , little , a little


a few , few , little , a little
a few and few นั้นใช้กับ นามนับได้ เช่น
I have a few friends.I have few friends.
2 ประโยคนั้นหมายถึง ฉันมีเพื่อนไม่มากนัก เหมือนกัน แต่ ประโยคแรกนั้นจะแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ว่ามีเพื่อนไม่มากแต่ก็ไม่ได้มีอะไร คือ มีเพื่อนน้อยแต่ก็พอใจแต่ ประโยคที่สองนั้น เป็นการแสดงให้ ฉันมีเพื่อนน้อยจัง คือแบบไม่พออ่ะ ฉันอยากมีเพื่อนมากกว่านี้ ประมาณนั้น
ส่วน a little กับ little นั้นใช้กับนามนับไม่ได้เช่น
I have a little free time.I have little free time.
2 ประโยคข้างบนนั้นความหมายเหมือนกันแต่ แสดงถึงความรู้สึกที่แตกต่างกันเหมือนกัน การใช้ a few and few

ไม่มีความคิดเห็น: